добре дошли в моя уеб сайт
bot-chit.alle.bg

История

   
  Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов” – гр. Ботевград води началото си от 1883г. с откриването на читалище ”Напредък”. Основана като малка книжовна сбирка отначало се помещава в частна къща, а по – късно в учебна стая на училището. Библиотеката се ползва предимно като читалня, в която прогресивните граждани прекарват част от времето си да прелистват вестници и списания на български и чужди езици. Устройват се вечерни курсове и сказки.

   Първоначалният книжен фонд на библиотеката е 700-800 тома., образуван от дарения на местни родолюбиви орханийци.

  

 През периода 1904-1913 г. видният поет и родолюбец Стамен Панчев подема читалищната дейност, обогатява библиотечния фонд чрез дарения, активизира дейността й.

За организирана библиотечна дейност може да се говори едва след 1924г. когато в новооткритата читалищна сграда се обзавежда специално помещение за библиотека.

   През 1973г. библиотеката се премества в новата сграда на читалище ”Христо Ботев”.Нейният фонд наброява вече 45 000 тома.

   На 17.09.1981г. отваря вратите за своите читатели новата сграда на Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов”.

   Днес библиотеката притежава 83 341 тома книги, периодика, аудиовизуални документи, графика, нотни издания и др.

   От 2003г. започна и автоматизацията на основните библиотечни процеси. Библиотеката разполага с Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС) E-Lib. За изпълнение на основните библиотечни дейности се използват модулите: Електронен каталог на книги, Обслужване на читатели, Аналитична обработка на статии от периодични издания и сборници и Технология за ретроспективно изграждане на електронния каталог на книгите на библиотеката на основата на Националната библиография за периода 1970-1991 година.

   През 2007г. в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” бе разкрита Специализирана читалня за студенти от Международното висше бизнес училище.

   Библиотеката активно участва в проекти на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките, за обновяване на фондовете им с нова литература.

   На 02.12.2010г. в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов”- Ботевград, беше инсталирана и тествана компютърната техника по програма „Глоб@лни библиотеки - България". Библиотеката получи 13 компютри, един лаптоп, мултифункционално устройство, цветен принтер, проектор и екран.

   Официалното откриване на компютърната зала за читатели се състоя на 9 декември 2010г.

   Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от целия регион.

   Библиотеката успешно си партнира с местната общинска власт, с училищата, с МВБУ и други културни и неправителствени институции и организации, с медиите в града.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.