добре дошли в моя уеб сайт
bot-chit.alle.bg

Услуги

Библиотека- Услуги. Ценоразпис


 1.Годишна читателска карта в размер :

   за ученици и студенти -  5.00 лв.
   за всички останали читатели - 5.00 лв.
   за пенсионери и инвалиди -3.00 лв.
   за временна читателска карта за 1 ден (само за читалня) - 1.00 лв.
  
 2.Депозит на читатели без постоянно местоживеене в града – 10.00 лв.
 3.Ксерокопие формат А4 – 0.10лв.
 4.Компютърна разпечатка  формат А4 – на 1 стр. 0.10 лв.

 5.Сканиране (до 5 стр.) само от библиотечен документ - 0.10 лв.
 6.Прехвърляне на информация (само с консумативи от библиотеката) на CD-1.50 лв.


Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Наредба за опазване на библиотечните фондове, Правила за обслужване на читателите и е съобразен с пазарните цени на услугите. 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.