добре дошли в моя уеб сайт

00123-2018-0001 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград“

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на осветителна техника за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на озвучителна техника за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на театрални столове и планки за тях, завеси за различни сценични помещения за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград“

Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на библиотечно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград“

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg