добре дошли в моя уеб сайт
bot-chit.alle.bg

Структура

 

Отдел ”Заемна за възрастни”.Обслужва всички категории читатели над 14 - годишна възраст. Тук се извършва цялостната регистрация на новите читатели - издават се читателски карти срещу официален документ за самоличност и такса, с които могат да се ползват всички отдели на библиотеката. Над 60 000 тома книги, подредени по отрасли на знанието на свободен достъп и в книгохранилище, се предоставят за ползване за дома. Чрез традиционните каталози (азбучен и систематичен) и електронния каталог на библиотеката се извършват библиографски търсения и справки. Организират се изложби, срещи с писатели.

 

Структура
“Детски отдел”. Регистрира и обслужва читатели до 14 - годишна възраст. Отделът разполага с фонд от около 16 000 тома книги, детски списания, аудиокасети с приказки. За най - малките читатели на Ботевград се организират утра, срещи с детски автори. Поддържа електронен, систематичен и заглавен каталог, тематична картотека. В читалнята на Детски отдел на разположение са много богато илюстрирани енциклопедии и разнообразни справочници.

Отделът има разработени различни програми, съобразени с възрастовата група на читателите. Провежда часове по различни учебни дисциплини, уроци по краезнание, лекции, беседи посветени на бележити дати и събития.

Структура
“Справочно - библиографски и информационен отдел”. Осигурява бърза и точна информация за читателите чрез традиционното библиотечно обслужване, автоматизираните бази данни и Интернет. Поддържа база данни от аналитични описания на статии от книги и сборници. В отдела се извършват библиографски справки, информационно търсене (включително и в Интернет), библиографски консултации, отговори на информационни запитвания по електронна поща и телефон, беседи за библиотечно-библиографски знания, компютърни услуги – принтиране и сканиране. Поддържат се тематични картотеки и се съхранява периодичния печат. Притежава добре организиран справочен апарат.
Структура

 

 

Компютърната зала разполага с 10 компютъра, скенер, принтер и мултимедия.

Има постоянен и бърз достъп до интернет.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.