добре дошли в моя уеб сайт
bot-chit.alle.bg

Оферта пазарни консултации

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград за „Изграждане на външен асансьор за достъп до Общинска Читалищна Библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград по проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ към Агенцията за хората с уврежданията, моля да представите оферти относно: Доставка, монтаж и узаконяване и Извършване на строително – монтажни работи по асансьора в  Общинска Читалищна Библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград“ към НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград.

Срок за изпращане на офертите към НЧ „Христо Ботев 1884“ от 15.08.2021 г. до 10.09.2021 г.

 

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

 

Дейности

Техническа спецификация

Брой

1.

Доставка, монтаж и узаконяване

-          Тип: Електрически – проходен на 180 градуса;

-          Товароподемност (кг): 630 / 8 лица;

-          Спирки (бр): 2;

-          Врати(бр): 2;

-          Тип: АВ / АВ;

-          Скорост: 1.00;

-          Отваряне на вратите: По проект

-          Разположение на машинното отделение: Без Машинно;

-          Ход(мм): 5000;

-          Дъно на шахта(мм): 1400;

-          Височина на последна спирка (мм): 3 600

-          Размер на шахта: ширина (мм) / дълбочина (мм) – 1900 / 2000;

 

 

 

1

2

Строително – монтажни работи (СМР)

-          Изкопни дейности за изливане на фундамент за асансьорна шахта;

-          Изливане на фундамент за асансьорна шахта;

-          Изграждане на метална конструкция на асансьорна шахта и обличане с термо панели (5 см)

-          Избиване и оформяне на шахтова врата на съществуваща сграда;

1

 

Краен срок за получаване на оферти: 10.09.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция : Народно читалище „Христо Ботев 1884“: 2140 гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 12, или по електронна поща на следния адрес: botchitalichte@abv.bg или NadegdaDimitrova@gmail.com;

Възложител: Народно читалище „Христо Ботев 1884“ - Ботевград

С адрес за кореспонденция: Народно читалище „Христо Ботев 1884“; Област София, Община Ботевград, гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 12

Представлявано от: Боряна Иванова Нешкова – Маринова

Председател на Народно читалище „Христо Ботев 1884“;

Оферта пазарни консултации

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти относно: Доставка наобзавеждане и оборудване в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ – гр. Ботевград. Срок за изпращане на офертите към НЧ „Христо Ботев 1884“ от 09.09.2016 г. до 30.09.2016 г.

 

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

Артикул

Техническа спецификация

Брой

1

Екран

-      Платно за екран Matt, бяло, за предна прожекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадките на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж

1

2

Ферма за екран

(за чигата)

-      Двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер 12x5 м.

1

3

Осветителен пулт

-      4096 контролни канала, 4 физически DMX изхода, 1 DMX вход, 3 бр. вградени тъчскрийн диспеи, изход за външен монитор с поддръжка на тъчскрийн монитори, 14 плейбек плъзгача, 28 плейбек бутона, главна плейбек група с 2 плъзгача и бутони за управление, мин. 4 безконечни енкодера за управление на параметрите на устройствата, гранд мастер и колело за ниво, възможност за включване на допълнителни крила с пейбек плъзгачи и бутони, протоколи за комуникация и управление DMX, RDM, ArtNet, sACN, собствен двупосочен протокол в реално време на Производителя, 1 Ethernet порт, MIDI In/Out, конектор за тайм код. В комплект с 1 бр. мулти-тъч широкоекранен монитор (мин. 21"")

 

1

4

Димерен блок

-      6х10А, автоматичен предпазител за всеки каал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка, управление DMX-512

 

8

5

Стойка за монтаж на димерите

-       

1

6

Театрален прожектор 2000W/2500W

-      цокъл G22, РС леща, регулиране на ъгъла в минимален диапасон 9о-60о, комплект с лампа, държач за филтър, аксесоари за монтаж

12

7

Театрален прожектор 1000W/1200W

-      цокъл Gx9.5, РС леща, регулиране на ъгъла в минимален диапасон 9о-60о, комплект с лампа, държач за филтър, аксесоари за монтаж

24

8

LED PAR прожектор

-      мин. 12 бр. 4-цветни светодиоди с мощност 10W, RGBW цветосмесване, вградени пресети за цветове и страндартни цветни температури, линейно регулиране на ъгъла в минимален диапазон 10о - 60о, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, управление DMX 512, в комплект със скоба за монтаж, осигурително въже, захранващ конектор

6

9

Мулти-функционален мувингхед прожектор спот/бийм

-      мин. 250W метало-халогенна лампа, линейно регулиране на ъгъла в минимален диапазон 3°- 24° в спот режим / 2.2° – 24° в бийм режим, мин. 10 фиксирани цвята, мин. 8 ротационни гобоса, мин. 12 статични гобоса, 2 ротационни призми - радиална и линейна, управление DMX 512, в комплект със скоби за монтаж, осигурително въже, захранващ конектор

4

10

Театрален следач с метал халогенна лампа 1200 W

-      поне 6 сменяеми цветни филтъра и бяла светлина, светлинен поток: 21.500 Lux / 5 m, тегло под 35 кг в комплект със статив триножник

1

11

LED мувингхед прожектор

-      мин. 12 бр. 4-цветни светодиоди с мощност 10W, RGBW цветосмесване, вградени пресети за цветове и страндартни цветни температури, линейно регулиране на ъгъла в минимален диапазон 10о - 60о, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, управление DMX 512, в комплект със скоба за монтаж, осигурително въже, захранващ конектор

4

12

Светодиодна вана

-      мин. 48 бр. 3-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, комбинирана лира/стойка за земя, управление DMX 512, в комплект със скоба за монтаж, осигурително въже, захранващ конектор

8

13

Мулти-функционален сплитер/усилвател/ мърджър за DMX

-      2 входа, 8 изхода, работни режими 1 вход към 8 изхода / 2 х 1 вход към 4 изхода

2

14

Кабели и конектори  за сценично осветление

-       

1

15

Монтаж, пускане и настройка на техниката

 

-       

1

16

Широколентово озвучително тяло тип "line array" - балкон

-      Компактно пасивно озвучително тяло с насоченост 120°x6°с чувствителност над 103 dB/W/m, Макс налягане над 134 dB, честотна лента(-3 dB) мин 63 - 19.000 Hz, тегло под 38 кг/тяло, размери под В/Ш/Д 520 x 600 x 360 mm ,изработено от шперплат  

2

17

Широколентово озвучително тяло тип "line array" - салон

-      Компактно пасивно озвучително тяло с насоченост 120°x20°с чувствителност над 103 dB/W/m, Макс налягане над 134 dB, честотна лента(-3 dB) мин 63 - 19.000 Hz, тегло под 37 кг/тяло, размери под В/Ш/Д 520 x 600 x 360 mm, изработено от шперплат 

4

18

Суббуфер за системата с размери сходими с широколентовите тела за монтаж в общ клъстер

-      пасивен, с чувствителност над 99 dB/W/m, Макс налягане над 135 dB, честотна лента(-10 dB) мин 30 - 180 Hz, тегло под 85  кг, размери под В/Ш/Д 940 x 600 x 800 mm (сходимост за инсталация в клъстер с широколентовите тела по поз 1 и 2), изработен от шперплат 

4

19

Усилвател за широколентово тяло

-      коеф на усилване мин 32 dB,  мощност за продължително натоварване мин (1 kHz, THD 1%) @ 2Ω 1200 W, принудително охлаждане с мин 3 степенен вентилатор, честотна лента (±1 dB)  мин 15 Hz - 32 kHz съотношение сигнал/шум по добро от 108 dB, , работен режим Class-H , скорост на нарастване мин 26.5 V/µs, тегло под 17 кг.

2

20

Усилвател за суббуфер

-      коеф на усилване мин 32 dB,  мощност за продължително натоварване мин (1 kHz, THD 1%) @ 2Ω 1800 W, принудително охлаждане с мин 3 степенен вентилатор, честотна лента (±1 dB)  мин 15 Hz - 32 kHz съотношение сигнал/шум по добро от 109 dB, , работен режим Class-H , скорост на нарастване мин 29 V/µs, тегло под 18 кг.

1

21

Рамка за окачване на клъстер от озвучителни тела

-      подходяща за окачване в клъстер на телата от позиция 17,18,19

2

22

Системен процесор матрица

-      8 входни / 8 изходни аналогови канала

-       24 битови AD/DA конвертори с мин 120 db динамика, комуникационни портове: Ethernet, RS-232, USB, CAN Bus, GPIO контролен порт, алгоритми за обработка на сигнала: екалайзер, кросовер, контрол на динамиката, закъснителни линии, FIR филтри с мин 48 битова обработка; динамичен диапазон мин 114 db,  в комплект с дистанционен бутон за смяна на работната програма,

1

23

Звуков смесител с мин 16 микр входа

-      с мин 16 микр входа, 2 вградени ефекта с 48 битова обработка и изходен еквалайзер с мин 10 ленти, интегрирана USB 2.0 звукова карта 4 вх / 4 изхода, мин 6 шини за контрол на сигнал подаван 1към ефект, монитор и външен процесор, OLED дисплей, превключвател на режим "Готовност" който да оставя активен само 1 стерео вход за фонова музика в пауза на събитие

1

24

Звуков смесител с мин 10 микро входа

-      2 вградени ефекта с 48 битова обработка и изходен еквалайзер с мин 10 ленти, интегрирана USB 2.0 звукова карта 4 вх / 4 изхода, мин 6 шини за контрол на сигнал подаван към ефект, монитор и външен процесор, OLED дисплей, превключвател на режим "Готовност" който да оставя активен само 1 стерео вход за фонова музика в пауза на събитие

1

25

Студийни звукови монитори за прослушване в тонрежисъорска кабина (чифт)

-      Двулентови активни с говорители: мин НЧ 8"  / ВЧ 1",  вградени усилватели с мощност мин 110 W, честотна лента(-3dB) по-добра от  48Hz - 22kHz превключваеми филтри за настройка според акустиката на помещението

1

26

Микрофон сцена за прослушване в тонрежисъорска кабина

-      Кондензаторен с малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преключваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, мaксимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1%  dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотнощение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,

2

27

Кондензаторен микрофон за озвучаване на хор / вокална група

-      с кардиоидна насоченост, честотна лента:мин 40-20000 Hz, максимално звуково звуково налягане мин 135 dB, чувствителност мин -34 dB, 1 V/Pa, фантомно захранване: 40 V - 52 V  с макс консумация под 2.6 µA

3

28

Сценичен звуков монитор

-      Активен, двулентов(коаксиален)  мин 12"/1.75", мощност на вгр усилватели: над 500 W, насоченост по-широка от 80°x80° , честотна лента(-10 dB) мин 55–18000 Hz, филтър за обратна връзка , закъснителна линия -до мин 80 м, 3 лентов еквалайзер, пасивно охлаждане, дисплей с контрол на яркостта, мин 2 моно входа с превключваемо фантомно захранване, тегло под 15 кг, шперплат, макс размери: 420 x 340 x 500 mm

4

29

Звуков мултикор

-      16 вх / 8 изх балансирани, 30 м, комплект със сценична комутационна кутия и конектори в тонрежисъорска кабина

1

30

Микрофонен сплитер

-      мин 8 входа/16 изхода(изходите да са 8 преди /8 след трансформатор), превключвател на заземяване, фантомно захранване към 8 изхода, честотна лента по-добра от 32 Hz to 28 kHz (±0.6 dB @ +4 dBu), съотношение сигнал/шум мин  103 dB,

2

31

Безжичен микрофон

-      Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стъпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул:динамичен, кардиоида,

6

32

Микрофонна стойка

-      Триножник с крака 750 мм, за под, с чупещо се рамо,  височина до 1500 мм

6

33

Професионален плеър за CD и USB  носители - двоен

-      19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,

1

34

Графичен еквалайзер - мониторна система

-      Двуканален, 31 лентов (терцов), индикатор за разпознаване на акустична обратна връзка, генератор на розов шум, настроиваем ограничител на изходно ниво, Превключване между обработен и необработен сигнал с реле,  честотна лента мин 16 - 25000 Hz,  плъзгачи с мин 45 мм дължина

1

35

Нотни пултове осветени

-      Професионален статив с перфорирана поставка за ноти, основа мин 600 мм, макс височина над 1000 мм  тегло в границите 4-5 кг, максимално полезно натоварване над 5 кг

-      Комплект с допълнителен LED осветителен модул състоящ се от 2  блока с по 2 LED лампички на лебедова шия, индивидуално превключваеми. Захранени от вградена батерия (с опция за вънщно захранване), светлинен поток мин 2x 900 lux

20

36

Монтаж настройка на системата

-       

1

37

Сигнални кабели за звуковата система

-      комплект

1

38

Звуков смесител с вграден усилвател

-      Вграден усилвател class D с макс мощност (1 kHz, THD=1%,@ 4 Ohms) поне 2 x 1000 W, мин 10 микр входа, 2 вградени ефекта с 48 битова обработка и изходен еквалайзер с мин 10 ленти, интегрирана USB 2.0 звукова карта 4 вх / 4 изхода, мин 6 шини за контрол на сигнал подаван към ефект, монитор и външен процесор, OLED дисплей, превключвател на режим "Готовност" който да оставя активен само 1 стерео вход за фонова музика в пауза на събитие, динамичен лимитер на макс изходна мощност за предпазване на говорителите от прегряване, тегло под 15 кг,

1

39

Широколентово озвучително тяло

-      Пасивно, двулентово с говорители НЧ:12"/ВЧ: титанова с мин 2" бобина, RMS мощност мин 300W, max SPL мин -128 dB, чувствителност мин 98 dB, честотна лента мин 70Hz - 17 kHz, насоченост не по-широка от  80° x 40°, защитна метална решетка покрита с акустична пяна, корпус от полипропилен, тегло под 17 кг

2

40

Пасивен субвуфер

-      18" говорител, програмна мощност мин 800W,  max SPL мин -128 dB, чувствителност мин 96 dB, честотна лента мин 40Hz - 160Hz,  макс размери 670 x 520 x 600 mm, тегло под 31 кг, корпус: шперплат,  защитна метална решетка

2

41

Кабели за системата и аксесоари за закрепване

-       

1

42

Театрален стол

-      Отличава се с отличен баланс между дизайн, удобство и акустични параметри благодарение на използваните за направата му материали.

-      Столът се състои от метална стойка, страница, седалка и облегалка.

-      Страниците, седалката и облегалката се тапицират с трудно-горим мебелен плат / Клас 1/ със специално предназначение за обществени зали съгласно нормите на ППО. Освен, че е трудно-горим, платът има и специални акустични параметри. Изборът на цвят се извършва от клиента по каталог на фирмата-производител.

-      Металната стойка се изработва от метална профилирана тръба и два броя шини.

-      Нагласяването на стойката и стола спрямо наклона на пода се извършва чрез основата на крака. В основата има отвори, през които става монтирането на столовете към пода или стъпалата в залата.

-      Металната стойка се покрива с  електростатично прахово покритие

-      Седалката е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив /бук/, и мека част

-      Меката част на седалката е от износоустойчив профилиран полиуретан с по-висока плътност и е тапицирана със специален мебелен плат

-      Сгъването на седалката вертикално към облегалката при ставане от стола се извършва автоматично, чрез противотежест, което не изисква никаква допълнителна поддръжка

-      Облегалката е с  рамкова носеща конструкция, изработена от масив /бук/

-      Меката част на облегалката е от износоустойчив профилиран полиуретан и е тапицирана с трудно горим мебелен плат

-      Формата на облегалката е със специална форма, която осигурява опора в ниската част на гърба.

-      На обратната страна на облегалката се монтира шпантел от ламиниран HDF ,съответстващ на цвета на подлакътника.

-      Страницата е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив /бук/ и тапицирана с мебелния плат.

-      Върху горния й край се монтира декоративен подлакътник от масив /бук/, оцветен и лакиран в цвят, съответстващ на цялостното изпълнение на столовете.

-      Всеки подлакътник е общ за две съседни места, с изключение на тези в края на редовете.

630

43

Столове посетителски

-      от профилирани тръби, прахово боядисани. Седалката и облегалката са слоиста дървесина и са тапицирани с трудногорим лицев плат

300

44

Планки за захващане на подвижни столове

-      Метални планки /скоби/

160

45

Централна завеса

-      L – 13,40л.м. Н – 7,20л.м.

-      състои от 2броя завеси – лява и дясна; от трудногорим лицев плат;

-      На обратната страна на плата  се зашива хастар.

-      В горния край на завесата се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на завесата към чигата.

-      В долния край на завесата се изработва джоб, в който се поставя синджир, за опъване на завесата.

1

46

Порталки

-      L- 3,00л.м. Н – 9,00л.м.

-      5бр. леви и 5бр. десни.

-      от черен, трудногорим лицев плат.

-      в горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на порталките към чигите.

10

47

Дъно завеса

-      L- 13,00л.м. Н – 9,00л.м.

-      Състои се от 2бр. завеси – лява и дясна.

-      от черен, трудногорим лицев плат.

-      в горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на завесата към чигата.

1

48

Междинна завеса

-      L- 13,00л.м. Н – 9,00л.м.

-      Състои се от 2бр. завеси – лява и дясна.

-      от черен, трудногорим лицев плат.

-      в горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на завесата към чигата.

1

49

Софити

-      L- 13,00л.м. Н – 5,00л.м.

-      черен, трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането им към чигите.

3

50

Завеса централна за малка зала

-      L – 7.90 Н – 2,75

-      от трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашива перделък, с които се осъществява закачането им към корнизите.

1

51

Завеси гардероб малка зала

-      L – 3,00 Н – 1,50

-      от трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашива перделък, с които се осъществява закачането им към корнизите.

4

52

Завеси гардероб голяма зала

-      L – 1,40 Н – 2,35

-      от трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашива перделък, с които се осъществява закачането им към корнизите

2

53

Завеси гардероб голяма зала

-      L – 2,80 Н – 1,80

-      от трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашива перделък, с които се осъществява закачането им към корнизите

4

54

Завеси голяма зала за врати

-      L – 1,40 Н – 2,20

-      от трудногорим лицев плат

-      в горния край се зашива перделък, с които се осъществява закачането им към корнизите

6

55

Бюра /маси/

-      L – 1600мм. Н – 780мм. В – 550мм.

-      от Ламинирано ПДЧ 

-      Състоят се от 2бр. страници , царга/чело/ и плот. Страниците и царгата се изработват от ЛПДЧ – 18мм. Плота се изработва от ЛПДЧ с дебелина 25мм. Детайлите се кантират с ПВЦ кант – 2мм.

-      Елементите са свързани помежду си посредством разглобки.

15

56

Библиотечен софтуер

-      Регистрация на библиотечни документи – Инвентарна книга и Книга за движение на библиотечния фонд.  Обработка на книги, печатни изходи, информационно търсене.

-      Каталогизация - за създаването и поддържането на електронен каталог и автоматизиране на процесите за създаване на библиографски описания на книжни и некнижни издания.

-      Индекс - Създаване и поддържане на информационни файлове към отделни елементи от библиографските описания

-      Регистрация на читатели. Обслужване, заемане за дома. Регистрация на нови читатели, пререгистрация, заемане на книги за дома, автоматизирано следене на сроковете за връщане, преиздаване на читателските карти.

-      Библиотечна статистика – Статистика на регистрираните  читателите . Статистика на посещенията на читателите. Статистика на заети библиотечни единици за дома.

-      Управление и финанси - за управление на финансовите приходи  в библиотеката. Следене на плащанията и на цялостния паричен поток - ценоразписи на карти и услуги, размер на такси, глоби и т.н.

-      Технология за ретроконверсия.

1

57

Компютърна система - офис

-      Oперационна с-ма -  64 bit, поддръжка работа в домейн, отдалечен десктоп

-      Процесор - 4 cores / 4 threads / 6 MB Cache

-      Памет, MB 4GB 2133MHz

-      Памет, слотове Up to 32 GB DDR4, 2133 MHz - 2 x DIMM Slots

-      Памет, тип DDR4

-      Твърд диск, GB 1TB SATA 7.2krpm

-      Монитор - 24 ", Panel IPS, Aspect Ratio 16:9, Resolution 1920*1080, Contrast Ratio (minimum) 1000:1, Resp. time (minimum) 14 ms, Surface anti glare

-      Видео карта - вградена

-      Оптично устройство - DVD RW

-      USB порт - минимум 4 USB 3.0, 2 USB 2.0

-      Ethernet - RJ-45 порт

-      Аудио портове 1 Microphone, 1 Headphone, 3 Audio

-      дисплей конектор - VGA или(и) DVI

-      Аксесоари в комплекта - KB, Mouse

-      Кутия - Tower

-      Гаранция 36 месеца

6

58

Компютърна система - офис

-      Oперационна с-ма -  64 bit, поддръжка работа в домейн, отдалечен десктоп

-      Процесор - 4 cores / 8 threads / 8 MB Cache

-      Памет, MB 8GB 2133MHz

-      Памет, слотове Up to 32 GB DDR4, 2133 MHz - 2 x DIMM Slots

-      Памет, тип DDR4

-      Твърд диск, GB 1TB SATA 7.2krpm

-      Монитор - 24 ", Panel IPS, Aspect Ratio 16:9, Resolution 1920*1080, Contrast Ratio (minimum) 1000:1, Resp. time (minimum) 14 ms, Surface anti glare

-      Видео карта - вградена

-      Оптично устройство - DVD RW

-      USB порт - минимум 4 USB 3.0, 2 USB 2.0

-      Ethernet - RJ-45 порт

-      Аудио портове 1 Microphone, 1 Headphone, 3 Audio

-      дисплей конектор - VGA или(и) DVI

-      Аксесоари в комплекта - KB, Mouse

-      Кутия - Tower

-      Гаранция 36 месеца

6

59

Преносим компютър офис

-      Oперационна с-ма -  64 bit, поддръжка работа в домейн, отдалечен десктоп Процесор - 2 cores / 4 threads / 3 MB CacheПамет, 8GB , 2133 MHzПамет, тип DDR4 Твърд диск, тип SATA Твърд диск, GB 1000GB 5.4krpm Дисплей, inch 15.6" (39.62 cm) Дисплей, резолюция 1366x768 Дисплей, тип Anti-Glare (Acer ComfyView) Видео карта, външна ,2048MB DDR3 Звук Two built-in stereo speakers Мрежа 10/100 Ethernet Безжична мрежа 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.0 USB порт 2 USB 3.0 ports with one featuring power-off USB charging, 1 USB 2.0 VGA конектор VGA Web камера, MP HD webcam Клавиатура, тип Backlit Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. Цвят Black Тегло, до 2.50 kg Гаранция 24 месеца

3

60

Преносим компютър офис

-      Oперационна с-ма -  64 bit, поддръжка работа в домейн, отдалечен десктоп

-      Процесор - 2 cores / 4 threads / 4 MB Cache

-      Памет, 8GB 2133MHz

-      Памет, тип DDR4

-      Твърд диск, тип SATA

-      Твърд диск, GB 1000GB 5.4krpm

-      Дисплей, inch 15.6" (39.62 cm)

-      Дисплей, резолюция 1920x1080

-      Дисплей, тип Anti-Glare

-      Видео карта, външна, МВ 2048MB DDR3

-      Оптично устройство Super Multi with Double Layer

-      Звук Built-in speaker, Built-in microphone, Sonic Master

-      Мрежа 10/100/1000 Mbps

-      Безжична мрежа 802.11bgn

-      Bluetooth Bluetooth 4.0 (Single band)

-      USB порт 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 USB3.1 Type C (gen 1)

-      Аудио портове 1 Headphone-out & Audio-in Combo Jack

-      VGA конектор VGA Port (D-Sub)

-      Web камера, MP VGA web camera

-      Клавиатура, тип Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата.

-      Тегло, до 2.50 kg

-      Гаранция 24 месеца

3

61

МФУ А4 цветно

-      Достъпни функции Print, copy, scan, email Принтер скорост черно, стр./мин Up to 24 ppm (A4); Up to 19 ipm duplex (A4); Принтер скорост цветно, стр./мин Up to 24 ppm (A4); Up to 19 ipm duplex (A4);Принтер резолюция 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi (black and colour);Скенер, тип Flatbed, ADF; Contact Image Sensor (CIS) Скенер резолюция Optical scan resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Дълбочина на цвета при сканиране 30-bit Нива на сивота 256 Копир скорост черно, копия/мин Up to 24 cpm (A4) Копир скорост цветно, копия/мин Up to 24 cpm (A4) Копир резолюция Up to 600 x 600 dpi Брой копия Up to 99 multiple copies Мащабиране from 25 to 400% (with page size presets); Fit to page Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 port; Easy-access USB Мрежа Built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port Безжична мрежа Built-in Wi-Fi; Wireless Direct Printing Памет, MB Standard: 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM; Maximum: 256 MB Медия, тип Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes Медия, размер Tray 1, 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5), Custom sizes; Automatic duplexer: A4, B5, Custom sizes Медия, g/m2 Tray 1: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with postcards); Tray 2: 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 with postcards); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m2 Капацитет за хартия - Входяща тава Tray 1: 50 Sheets; Tray 2: 250 SheetsКапацитет за хартия - Изходяща тава Standard: Up to 150 sheets ADF 50-sheet ADF (ADF: 60 to 90 g/m2) Двустранен печат yes Натоварване, стр./месец Up to 50 000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 750 to 4,000 (print); 750 to 4,000 (scan) Съвместими операционни системи Windows OS Гаранция 12 месеца

3

62

МФУ А4 черно бяло

-      Достъпни функции Print, Copy and Scan

-      Принтер скорост черно, стр./мин 26 ppm (A4), 13 ipm (2-sided, A4), FPOT: Less than 8.5 seconds

-      Принтер резолюция 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi)

-      Скенер, тип Flatbed, Color, CIS

-      Скенер резолюция Up to 600 x 2400dpi (from scanner glass), Up to 19 200 x 19 200dpi (interpolated)

-      Дълбочина на цвета при сканиране 30bit internal / 24bit external

-      Нива на сивота 256

-      Копир скорост черно, копия/мин 26 cpm

-      Копир резолюция 600 x 600 dpi

-      Брой копия Sorts/Stacks up to 99 pages

-      Мащабиране 25% to 400% (in increments of 1%)

-      Интерфейс Hi-Speed USB 2.0

-      Памет, MB 32 МВ

-      Медия, тип Paper Tray: Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper; Manual Feed Slot: Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick

-      Медия, размер Paper Tray: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive; Manual Feed Slot: Width - 76.2 to 215.9 mm, Length - 127 to 355.6 mm

-      Медия, g/m2 Paper Tray: 60 to 105 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 163 g/m2

-      Натоварване, стр./месец 10 000 ppm

-      Съвместими операционни системи Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

-      Гаранция 24 месеца

3

63

Копирна машина А3

-      Скорост на копиране/принтиране A4 mono (cpm) - Up to 22 cpm

-      Скорост копиране/принтиране A3 mono (cpm) - Up to 14 cpm

-      Резолюция (dpi) - 600 x 600 dpi

-      Степени на сивото - 256 gradations

-      Ориг. формат - Мax. A3

-      Увеличение- 50-200% in 1% steps

-       

-      Page description language - PCL6, PostScript 3

-      Operating systems - Windows XP 32/64,  Windows 7 32/64,  Windows 10 32/64

-       

-      Scanner Specifications

-      Scan resolution (dpi) - Max.: 600 x 600 dpi

-      Scan modes - мрежово TWAIN сканиране (опция), сканиране към е-мейл, сканиране към FTP, сканиране към SMB

-       

-      System Specifications

-      Стандартен интерфейс - 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0

-      Мрежови протоколи - TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

-      Автоматично листоподаващо устройство -  до 80 оригинала A5 - A3,  35 - 128g/m²

-      Размер на хартията - A6 - A3 full bleed

-      Тегло на печатаема хартия (g/m²) - 50 - 210

-      Входящ капацитет (листи) - Стандартно: 1,150, Максимум: 3,650

-      Касети за хартия стандартно - Касета 1: 500 листа, A5 - A3,  60 - 90g/m²

-      Касета 2: 500 листа, A5 - A3,  60 - 90g/m²

-      Ръчен мултибайпас: 150 листа, A6 - A3,  50 - 210g/m²

-      Касети за хартияКасета 3: 500 листа, A5 - A3,  60 - 90g/m²

-      Автоматичен дуплекс - A5 - A3,  60 - 90g/m²

-      Препоръчителен обем на печат (месечно) 2,900

-      Максимален обем на печат (месечно) 19,000

1

64

Офис стол

-      лицев материал еко кожа; цвят черен

-      тапицерия: дунапрен, вата, допълнителни тапицерски материали

-      ротация 360°

-      газов амортисьор +/- 100 мм.

-      тапицирани подлакътници

-      еластична и износоустойчива еко кожа с лесна поддръжка

-      ролкови колелца, подходящи и за меки настилки

-      макс. товар - 100 кг

10

65

Щори вертикални

-      Ширина на лентата - 89 мм;

-      Височина / ширина на цялата щора - 340 / 270 мм;

-      Ръчно задвижване на лентите около оста си и по посока към управлението;

-      Текстилни напълнозатъмняващи;

-      Таванен монтаж;

-      Стандартна бяла алуминиева релса, бели тежести и бял декоративен PVC синджир;

-      Възможност за избор на различни цветове и десени

6

66

Фотьойл Барбарон

-      Олекотена конструкция;

-      Калъф с цип, изработен от висококачествена дамаска тип "промазка";

-      Размери: макс. диаметър /височина - 1000 / 1200 мм;

-      Възможност за избор на различни цветове и десени

2

67

Килим детски релефен

-      Състав: акрил и полипропилен;

-      Плътност: 600 000 бода/см2;

-      Размери 140 /230 см;

-      Възможност за избор на различни цветове и десени

1

68

Бюра

-      1600 / 600 / 760 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с възможност за избор на цветове.

4

69

Маси малки

-      850 / 650 / 750 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с възможност за избор на цветове.

8

70

Библиотечни стелажи ниски двустранни

-      800 / 560 / 1250 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

4

71

Библиотечен стелаж ъглов

-      560 / 560 / 1250 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

2

72

Библиотечни стелажи ниски двустранни

-      900 / 560 / 1250 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

6

73

Библиотечни стелажи високи двустранни

-      900 / 560 / 1600 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

6

74

Библиотечни стелажи високи едностранни

-      900 / 300 / 1900 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

7

75

Библиотечни стелажи високи едностранни

-      1000 / 300 / 1900 h; материал ПДЧ с дебелина 25 мм с  възможност за избор на цветове.

5

 

Бланка за предоставяне на оферта за оборудване и обзавеждане

 

Наименование на офертата

 

Срок на валидност на офертата

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.